اجرای طرح ارزیابی عملکرد خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز

اجرای طرح ارزیابی عملکرد خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز

به گزارش شهریار، بر این اساس با دستور محمدرضا قربانیان تبریزی، کارشناسان معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با حضور در مناطق دهگانه شهرداری تبریز نبست به ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف خدمات شهری اقدام خواهند کرد.
نظارت و ارزیابی تنظیف و رفت و روب معابر، همسطح سازی دریچه ها، لکه گیری آسفالت، نحوه جمع آوری پسماندها، امحا و سفیدکاری دیوار نوشته ها و پاکسازی تجهیزات و مبلمان شهری از جمله مواردی است که کارشناسان فعالیت خدمات شهری مناطق ارزیابی خواهند کرد.
همچنین بهسازی باکس های زباله ها، جمع آوری نخاله و مصالح ساختمانی، رفع موانع فیزیکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی از دیگر آیتم های مورد توجه کارشناسان برای ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات شهری مناطق خواهد بود.
بر اساس این گزارش در اولین روز ارزیابی عملکرد، کارشناسان معاونت خدمات شهری به همراه جانشین معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز با حضور میدانی در معابر و خیابان‌های محدوده شهرداری منطقه ۱ تبریز به ارزیابی عملکرد حوزه خدمات شهری و اجرایی در این منطقه پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات