بیش‌ترین آمار حوادث فوتی مربوط به عابران پیاده است

بیش‌ترین آمار حوادث فوتی مربوط به عابران پیاده است

به گزارش شهریار، اصغر آدی بیگ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با بیان مطلب فوق، گفت: تامین ایمنی عابران پیاده در عبور عرضی از خیابان، همچنان که بر عهده سازمان ترافیک شهرداری تبریز است، بر عهده خود شهروندان و عابران پیاده نیز است.
او ادامه داد: ایجاد گذرگاه های امن برای عبور عرضی شهروندان و حتی بر خلاف استانداردهای جهانی، نصب نرده در رفوژ وسط خیابان در مکان های حادثه خیز، از اولویت برنامه های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد: با این وجود اما در مسیرهایی که تداخل خودرو با عابر پیاده به چشم می خورد، رعایت نکات ایمنی از طرف عابران پیاده نیز نباید نادیده گرفته شود.

او افزود: یکشنبه های احترام به قانون تلنگری برای تک تک ما شهروندان است تا با یادآوری قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و دیگران را تضمین کنیم.

آدی بیگ یادآور شد: عابران پیاده آسیب پذیرترین قشر در عبور و مرور روزانه و ترافیک شهری محسوب می شوند و بیشترین آمار حوادث فوتی، مربوط به عابران پیاده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات