رایزنی در باره مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی

رایزنی در باره مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی


رایزنی در باره  مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی روز ۱۳ آبان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل جلسه داد و درباره مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی و نیز سایر موضوعات شهرساز ی بحث ومذاکره کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در آغاز جلسه نماینده شرکت مشاور مهندسی شهریگ در جلسه حضور یافت و بعد از ارائه نتایج پژوهش ها و تجارب این شرکت، اعضای جلسه نظرات خود را در این باره بیان داشتند.
در این راستا با توجه به تاکیدهای مکرر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن بر موضوع شهرسازی ، مبانی قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفت و مقرر گردید مهندس البرزنیا به عنوان نماینده گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی به شرکت یاد شده معرفی شود.
در این جلسه همچنین با توجه به جدول شماره ۱۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و صلاحیت های مهندسان شهرساز بحث و بررسی به عمل آمد و مقرر شد رایزنی ها در خصوص جزییات شهرسازی  ازجمله مواردی چون طراحی سایت پلان ادامه یافته و در خصوص تدوین شرح خدمات مهندسی شهرسازی در این زمینه از تجارب استانهای زنجان، همدان و خراسان شمالی استفاده شود.
گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی همچنین در نشست امروز خود ضمن گرامی داشت روز جهانی شهرساز، این مناسبت مهم اجتماعی و فنی تخصصی را به عموم مهندسان شهرساز سراسر  کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با شناخت هرچه بهتر جایگاه مهندسی شهرسازی در کشور، شاهد توسعه و آبادانی شهرها بر مبنای اصول ومعیارهای شهرسازی ومقررات ملی ساختمان و بویژه بارعایت حقوق شهروندی باشیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات