برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس


برگزاری انتخابات هیئت رئیسه  سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان فارس

مهندس سید مرتضی سیف زاده  بار دیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ،در جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس مورخ ۱۱  آبان ماه ۱۳۹۸ هیات رئیسه سازمان برای سال  دوم به صورت زیر انتخاب گردیدند:
مهندس سید مرتضی سیف زاده به عنوان رئیس
مهندس محمدحسین دادخواه به عنوان نایب رئیس اول
مهندس اکبر احمدی به عنوان نایب رئیس دوم
و مهندس جواد علوی زاده به عنوان دبیر
همچنین به پیشنهاد هیئت رئیسه سازمان و تصویب هیئت مدیره، مهندس سامان ارجمند  به عنوان خزانه دار معرفی گردید.

افراد یاد شده در سال اول فعالیت هیئت مدیره نیز در سمتهای عنوان شده  مشغول خدمت بوده اند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات