برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه سازمان در استان زنجان

برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه سازمان در استان زنجان


برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه سازمان در استان زنجان

انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان،  در جلسه  مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ هیات مدیره سازمان با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، انتخابات هیات رئیسه برگزار و اعضای زیر با کسب اکثریت آراء به عنوان هیات رئیسه جدید  سازمان انتخاب شدند:
1-  دکتر اصغر رسولی رئیس سازمان
2- مهندس احد محمدی نایب رئیس اول
3- مهندس فریبرز براتی  نایب رئیس دوم
4-دکتر سعید عباسی  دبیر
همچنین به پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب اعضای هیات مدیره، مهندس ابراهیم زاد توت آغاج به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات