مهندس علیرضا سنا‌‌ئی دشتی بار دیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر انتخاب شد.

مهندس علیرضا سنا‌‌ئی دشتی بار دیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر انتخاب شد.


مهندس علیرضا سنا‌‌ئی دشتی بار دیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر انتخاب شد.

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان، در روز شنبه چهارم آبان در جلسه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، پس از برگزاری انتخابات، اعضای هئيت رئيسه به شرح ذيل انتخاب گرديدند:
مهندس عليرضا سنائي دشتي به عنوان رئیس سازمان
مهندس سيدسعيد علم بلادي به عنوان نائب رئيس اول
مهندس خسرو علي پور به عنوان نائب رئيس دوم
و مهندس مسعود راويان به عنوان دبير.

همچنین به پیشنهاد هیئت رئیسه  سازمان و تصویب هیئت مدیره ، مهندس بهروز فرح شيرازي به عنوان خزانه دار معرفی شد.
افراد یاد شده در سال گذشته نيز به همان ترتيب در سمت هاي فوق در هيئت رئيسه سازمان مشغول فعاليت بوده اند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات