عرضه اوراق مشارکت مسکن‌مهر در فرابورس

عرضه اوراق مشارکت مسکن‌مهر در فرابورس

نماد اوراق مشارکت طرح مسکن مهر بانک مسکن (پنج‌ساله) فردا در بازار در فرابورس بازگشایی می‌شود.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیات پذیرش فرابورس ایران در جلسه روز چهارشنبه اول تیرماه، با پذیرش اوراق مشارکت طرح مسکن مهر بانک مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران موافقت کرده است.

این اوراق در تاریخ ۵ دی ماه سال ۸۹ از طریق شعب بانک مسکن مورد پذیره‌نویسی قرار گرفته است. تعداد کل اوراق به میزان ۲۰ میلیون ورقه معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است که از این تعداد به میزان ۵۰۰ هزار ورقه معادل ۵۰۰ میلیارد ریال از ۵ تیرماه توسط بانک مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش می‌رسد.

این در حالی است که عرضه بیش از تعداد مذکور منوط به موافقت بانک مسکن است.

اوراق مشارکت طرح مسکن مهر بانک مسکن به دو صورت با نام و قابل معامله در فرابورس (برای خریدارانی که در فرابورس از طریق کد معاملاتی خود اقدام به خرید می‌کنند) و بی‌نام (از طریق قبض و اقباض نزد شعب بانک مسکن) هستند. همچنین این اوراق با نرخ سالانه ۱۷ درصد که سود این اوراق به صورت سه ماه یکبار پرداخت می‌شود، عرضه می‌شوند. بازخرید اوراق قبل از سررسید سه ماهه با نرخ ۵/۱۶ درصد به صورت روزشمار محاسبه می‌شوند و دارندگان در سررسیدهای سه ماهه، سود ۱۷ درصد دریافت خواهند داشت.از سوی دیگر بازارساز، تحت ضوابط قرارداد بازارسازی، به نرخ اسمی در بازار فرابورس، اوراق مزبور را خریداری خواهد کرد، ولی در صورت وجود خریدار با نرخ بالاتر، دارندگان می‌توانند این اوراق را با نرخ بیشتری بفروشند. لازم به ذکر است که سود قطعی اوراق مشارکت، حداکثر ظرف ۵ ماه از تاریخ سررسید اوراق محاسبه و حداکثر ۶ ماه بعد از آن به حساب آخرین مالک اوراق (دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی) پرداخت خواهد شد. در صورتی که سود پروژه بیش از سود علی‌الحساب پرداختی و هزینه‌های تامین مالی پروژه شود، دارندگان اوراق مشارکت تا سقف نرخ بازده داخلی واقعی طرح، در سود قطعی مشارکت خواهند کرد و در صورتی که سود پروژه کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی شود همان سود علی‌الحساب،‌ قطعی تلقی خواهد شد.

 

 

    نظرات