گزارش تصویری کمیته فنی شهر بجنورد روز دوشنبه 13 آبان ماه 98

گزارش تصویری کمیته فنی شهر بجنورد روز دوشنبه 13 آبان ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات