گزارش تصویری جلسه مدیر کل و معاون بازآفرینی شهری و مسکن و معاون املاک و حقوقی در وزارت راه و شهرسازی با معاون مسکن و ساخ...

گزارش تصویری جلسه مدیر کل و معاون بازآفرینی شهری و مسکن و معاون املاک و حقوقی در وزارت راه و شهرسازی با معاون مسکن و ساخ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات