هتل سبز از معیارهای گردشگری پاک است/ همدان هنوز هتل سبز ندارد

هتل سبز از معیارهای گردشگری پاک است/ همدان هنوز هتل سبز ندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، محسن جعفری نژاد بسطامی با بیان این مطلب در جلسه ای با جمعی از فعالان گردشگری و محیط زیست همدان بیان کرد: بین توسعه درخور و پایدار جوامع و صنعت گردشگری همبستگی بسیار نزدیکی وجود دارد.
جعفری نژاد بسطامی افزود: هتل ها به عنوان شالوده مهم صنعت گردشگری هستند و صنعت هتل در پی حفاظت از محیط زیست و استفاده معقول از منابع است همچنین طیف هتلداران و فعالان گردشگری می توانند معرف خوبی برای محیط زیست باشند.
وی اضافه کرد: بازیافت، حفاظت از انرژی، بسته های پیشنهادی سبز برای رویدادها، پاک کننده های سبز، فرش های بازیافتی، بام های سبز، تولید کمپوست، استفاده از سبزیجات ارگانیک برای رستوران، لوازم با رده انرژی A، استفاده از انرژی خورشیدی و سبز برای تامین برق مصرفی و سایر اقدامات مطابق با دستور العمل هتل های سبز میتواند امر تاثیرگذاری برای استقرار مدیریت سبز باشد که به بهبود عملکرد کمک می کند.
وی با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی گردشگری پاک در استان همدان بیان کرد: ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست و توجه به مقوله اقتصاد سبز در پیاده سازی اهداف کلان محیط زیست موثر است که پیش زمینه آن را ارزش گذاری اجتماعی می سازد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه هنوز مرحله ارزش گذاری اجتماعی محیط زیست در کشور انجام نگرفته است، افزود: تا زمانی که تک تک افراد جامعه به جمع بندی برای حفظ محیط زیست نرسیده اند، نمی توانیم از سیاست گذاران چیزی بخواهیم که به آن عمل نمی کنیم.
وی با بیان اینکه استان همدان دارای ظرفیت های گردشگری و حمایت استانی در این زمینه است خاطرنشان کرد: این استان می تواند پایلوت گدشگری پاک در کشور باشد وبرای این مهم لازم است از نگاه گردشگری پاک، گردشگری همدان را تعریف کنیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات