افزایش 10 درصدی نرخ سرویس مدارس در مسیرهای پر ترافیک

افزایش 10 درصدی نرخ سرویس مدارس در مسیرهای پر ترافیک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات