استقرار 6 گروه تسهیلگر در منطقه ثامن برای سهیم کردن مردم در نوسازی ...

استقرار 6 گروه تسهیلگر در منطقه ثامن برای سهیم کردن مردم در نوسازی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات