برگزاری پویش مردمی "نه به کیسه های پلاستیکی" تلاشی در جهت فرهنگ سازی ...

برگزاری پویش مردمی "نه به کیسه های پلاستیکی" تلاشی در جهت فرهنگ سازی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات