تمرکززدایی از تهران در دستور کار

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شیدا باقری گفت: با توجه به محدودیت‌های توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تامین آب و ضرورت کنترل، مهار و جلوگیری از افزایش جمعیت، باید مجموعه اقداماتی در دو سطح ملی و شهری تهران انجام گیرد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات