تبیین الزامات و مفاهیم مدیریت کیفیت در حوزه نظام مهندسی ساختمان

تبیین الزامات و مفاهیم مدیریت کیفیت در حوزه نظام مهندسی ساختمان


تبیین الزامات و مفاهیم  مدیریت کیفیت  در حوزه نظام مهندسی ساختمان

جلسه کمیته طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سالن جلسات هیئت مدیره شورای مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه دکتر جنابی مدیر  طرح و برنامه شورای مرکزی به تشریح مدل ذهنی نظام مدیریت یکپارچه پرداخت.
در ادامه مهندس عسگری الزامات و مفاهیم مدیریت کیفیت در حوزه نظام مهندسی را تشریح کرد و تجربیات اجرایی و نتایج پژوهشی یک تیم مشاوره  در استان تهران و سازمان های مشابه را جهت آشنایی اعضا و شرکت کنندگان در جلسه ارائه نمود.
در این جلسه آقایان مهندس مجتبی زاده و مهندس شایان اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، حضور یافتند و در سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت طرح و برنامه در راستای تحقق مصوبات اجلاس هیئت عمومی،  سرفصل‌های پیشنهادی به منظور توسعه هر چه بهتر نظام مهندسی در کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در این جلسه اعضای کارگروه های تدوین نظام آماری و چارچوب گزارش عملکرد هیئت مدیره مشخص و شرایط پیوستن اعضا به کارگروه نظام مدیریت استراتژیک تشریح شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات