نشست هم انديشي حذف قبض كاغذي برق در شركت توزيع برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان كرمانشاه، دكتر صادقي مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير با بيان اينكه صنعت برق ايران همواره در ارائه خدمات الكترونيكي به مشتركان برق پيشرو بوده است، گفت: حذف قبض كاغذي برق گام ديگري در اين راستا است كه كل سازوكار ارتباطي با مشتركان را تغيير مي دهد و آنرا از رابطه اي ايستا و محدود به بهاي برق به رابطه اي پويا و دوسويه و به رسانه اي محتوا محور بدل مي كند.

مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير با اشاره به اينكه صنعت برق براي 36 ميليون مشترك خود 220 ميليون قبض صادر و توزيع مي كند، اظهار داشت: براي چاپ اين حجم عظيم از قبض برق، صدها تن كاغذ مصرف مي شود و چند هزار مامور برق آن را توزيع مي كنند. حذف قبض كاغذي باهدف جلوگيري از اين اتلاف منابع و حفظ محيط زيست اجرا شده است و اميد است با بكارگيري ماموران توزيع قبض در بخش هاي ديگر صنعت، شاهد بهره وري بيشتر در وصول مطالبات، كاهش تلفات و خدمات رساني به مشتركانمان باشيم.

وي با بيان اينكه در طول سه ماه اخير شماره تلفن اكثر مشتركان براي طرح قبض سبز جمع آوري شده است، گفت: باتوجه به جمع آوري اطلاعات مشتركان انتظار مي رود وصول مطالبات برق بهتر شود.

دكتر صادقي درخصوص پرسش رايج مشتركان درباره دريافت پيامك صورتحساب برق و رويت شيوه محاسبه و اطلاع از مقدار مصرف برق توضيح داد: توجه به اين نكته ضروري است كه فقط كاغذي بودن قبض حذف مي شود و صورتحساب برق همچنان مثل گذشته توليد و محاسبه مي گردد فقط به جاي اينكه مامورين برق قبض را درب منازل و محل هاي كسب و كار بياورند، با ابزار هوشمندي مثل پيامك و اپليكيشن هاي همراه به دست مشتركان مي رسانند.

وي درخصوص چگونگي پرداخت صورتحساب برق گفت: مشتركان مي توانند با استفاده از(10 روش) و همچنين شيوه هاي قبلي قبض برق خود را پرداخت كنند. همچنين چند روش ديگر نيز براي پرداخت قبض هاي الكترونيكي فراهم شده است كه تنها سه روش آن به تلفن هوشمند متصل به اينترنت نياز دارد. كه شامل استفاده از اپليكيشن ها، وب سايت و پيوند پيامكي متصل به درگاه بانكي مي شود.

مهندس مرآتي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه به عنوان ميزبان اين نشست ضمن بيان اينكه طرح قبض سبز، طرحي تحول بخش و داراي جنبه هاي مختلفي است، اظهار اميدواري كرد: با انجام طرح قبض بدون كاغذ علاوه بر جلوگيري از قطع 12000 درخت، ميزان وصول مطالبات شركت هاي توزيع برق نيز با اجراي اين طرح افزايش پيدا كند.

در ادامه اين نشست مديران عامل، معاونين مشتركين و كارشناسان شركت هاي توزيع برق كردستان، ايلام، همدان و كرمانشاه با ارائه گزارش ها و فعاليت هاي شركت هاي خود، چالش ها و راهكارهاي پيش روي اين طرح را با مديران حاضر در جلسه شركت توانير در ميان گذاشتند.

در پايان اين نشست مهندس سفيد مو  ناظرعالي طرح جهادي كاهش تلفات شركت توانير در جلسه اي كه باحضور روساي خدمات مشتركين و مامورين قرائت كنتور شهرستان هاي تابعه استان كرمانشاه برگزار شد، درخصوص راهكارها و شيوه هاي حذف قبض كاغذي برق و پيگيري وصول مطالبات اين استان توضيحاتي را ارائه دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات