آغاز عملیات اجرایی تفاهم نامه با بنیاد مسکن شهرستان میبد

آغاز عملیات اجرایی تفاهم نامه با بنیاد مسکن شهرستان میبد

آغاز عملیات اجرایی تفاهم نامه با بنیاد مسکن شهرستان میبد
مدیر دفتر نمايندگي نظام مهندسی میبد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد مسکن اظهار کرد:براساس تفاهم نامه فی مابین نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن ،مهندسین ناظر عضو نظام مهندسی ساختمان بر ساختمانهای احداثی توسط بنیاد مسکن نظارت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان – دفترنمايندگي میبد،مهندس صباغی گفت:این طرح برای اولین بار در استان یزد در شهرستان میبد اجرا می شود و روند اجرای تفاهم نامه از نظارت بر شهرک 36 واحدی یاس آغاز شده است.
وی افزود: نظارت بر شهرک 24 واحدی یاس 2 و 36 واحدی فجر بیده نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مدیر دفترنمايندگي نظام مهندسی میبد، ضرورت اجرای این طرح راساخت و ساز بر اساس آیین نامه واصول فنی ساختمان در شهرکهای جدید عنوان کرد و افزود: علیرغم تحویل واحد های مسکونی توسط بنیاد مسکن به متقاضیان با الگوی مناسب و رعایت آیین نامه 2800 متاسفانه پس ازواگذاری ساختمان ، مالکین اقدام به تغییر نقشه، حذف دیوارهای باربر و کاهش دیوار نسبی می نمایند که ساختمانها را در برابر زلزله آسیب پذیر می نمایند.
وی تصریح کرد: ساختمانهای واگذار شده دارای پیشروی، سطح ونمای یکسان است که باعث زیبایی خاصی در مجموعه می شود ولی متأسفانه تغییرات گسترده نما و به هم خوردن ساختار خانه ها توسط مالکین، پس از واگذاری، شهرسازی مجموعه را دگرگون نموده و آلودگی بصری گسترده ای ایجاد می نماید.
مهندس صباغی گفت:این تفاهم نامه جهت نظارت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی بر ادامه عملیات ساختمانی مطابق آیین نامه ها تا تکمیل ساختمان و دریافت پایان کار فی مابین دفترنمايندگي نظام مهندسی ساختمان میبد وبنیاد مسکن اين شهرستان منعقد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات