الزام به رعایت ضوابط برای افراد معلول جسمی-حرکتی

الزام به رعایت ضوابط برای افراد معلول جسمی-حرکتی

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی در ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی الزامی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، با عنایت به تصویب چک لیست های مربوط به الزامات طراحی در فضاهای شهری و ساختمان‌های عمومی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور در نامه‌ای به معاونین عمرانی استانداری های سراسر کشور رعایت مفاد چک لیست مذکور توسط شهرداری‌ها را خواستار شد.

بدین منظور و با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد مقرر گردید از این پس چک لیست مورد اشاره در فرایند طراحی ساختمانهای عمومی و مجتمع های مسکونی توسط دفاتر مهندسی مدنظر قرار گیرد.

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات