مرحله سوم کاشت گل های پاییزی در معابر شهر ارومیه در حال اجرا است

مرحله سوم کاشت گل های پاییزی در معابر شهر ارومیه در حال اجرا است

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه  گفت:  زیبا سازی معابر و میادین شهر با کاشت مرحله سوم گل های زیبای پاییزی در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ علی شایگان با بیان اینکه نشاط آفرینی مهمترین هدف از کاشت گل های مختلف با رنگ های متنوع در سطح شهر است، اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل پاییز، کاشت هزاران بوته گل داوودی و کلم زینتی در پارکها  و بلوارهای  سطح شهر جهت زیبا سازی، طراوت فضاهای سبز شهری و ارتقای سطح سلامت روحی و روانی شهروندان  دردستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: گل های کاشته شده در سطح شهر توسط  سازمان تولید شده و از نوع گل های پاییزه بوده که مقاومت و سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی شهر ارومیه در فصل پاییز را دارا است.

رییس سازمان سیما،  منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت:  گل های کاشته شده در پارک ها و فضاهای سبز شهری متناسب با شروع هر فصل تغییر کرده و تولید گل های مناسب با هر فصل در دستور کار سازمان قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات