رأي كميسيون ماده صد براي احداث ساختمان بدون پروانه چيست؟

رأي كميسيون ماده صد براي احداث ساختمان بدون پروانه چيست؟

مديركميسيون‌هاي ماده صد شهرداري اصفهان گفت: بر اساس تبصره چهارم ماده صد، چنانچه ساختمان بدون پروانه ساخته شده باشد، به ميزان يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان و از يك دوم تا سه برابر ارزش معاملاتي آن براي قسمت مازاد بر تراكم جريمه صادر خواهد شد.

غلامعلي فيض‌اللهي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: كميسيون ماده صد صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني را دارد، البته اختلافات ناشي از عوارض در صلاحيت كميسيون ماده 77 است.

وي تصريح كرد: اگر شهروند پروانه ساختماني دريافت كند و علاوه بر ساختمان داراي پروانه، ساختماني ديگر متصل به آن بسازد، براساس تبصره دو از يك‌دوم تا سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان جريمه صادر خواهد شد، اما اگر ساختمان منفصل از ساختمان داراي پروانه باشد، براساس تبصره چهار به عنوان ساختمان بدون پروانه و براساس يك‌دهم ارزش معاملاتي ساختمان اگر تراكم نداشته باشد، جريمه مي‌شود.

مدير كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري اصفهان ادامه داد: گاهي مالكان درخواست ايجاد تغيير در نقشه ساختمان را با معمار يا مهندس ناظر ساختمان مطرح مي‌كنند و به مالك گفته مي‌شود كه ساخت و ساز را انجام دهيد و بعد جريمه آن را به شهرداري پرداخت كنيد؛ در صورتي كه در قسمتي از پروانه ساختمان، برگه اصلاحيه وجود دارد و در صورت مراجعه مالك يا ذي‌نفع به شهرداري و اصلاح پروانه ساختماني هزينه‌هاي كمتري متحمل مي‌شود.

وي افزود: رسيدگي به تخلفات ساختمان‌هاي خارج از حريم شهر در صلاحيت كميسيون ماده 99 است كه معمولاً رأي بر تخريب صادر مي‌شود.

فيض‌اللهي در پاسخ به اين سؤال كه اگر ملكي قبلاً خارج از محدوده شهر بوده و بدون مجوز ساخته شده باشد و در حال حاضر ملك داخل محدوده شهر شده باشد، آيا كميسيون ماده صد مي‌تواند به تخلف رسيدگي كند؟ افزود: وقتي ملكي خارج از محدوده شهر بوده و آن زمان بخشداري و شهرداري نبوده يا طرح‌هاي جامع و هادي وجود نداشته و تخلفي صورت گرفته، اگر جزء شهر شود نبايد شهرداري به تخلف رسيدگي كند، اما اگر در آن زمان دهياري يا شهرداري بوده و طرح هادي داشته، مالك وظيفه داشته كه مجوز دريافت كند، بنابراين وقتي داخل محدوده شهر باشد، كميسيون ماده صد به جانشيني از طرف دهياري يا آن شهرداري مي تواند تخلف را در اين كميسيون مورد رسيدگي قرار دهد.

وي با بيان اينكه مديريت كميسيون هاي ماده صد شهرداري، مرجع شبه قضايي رسمي رسيدگي به تخلفات ساختماني است تصريح كرد: اين مديريت نقشي پيشگيرانه در گسترش ناموزون و غيراصولي ساختمان‌ها و احداث بناهاي مازاد و مغاير با پروانه ساخت دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات