شهرداری مشهد در ساماندهی کشف رود بار سنگینی را بر دوش گرفته است

شهرداری مشهد در ساماندهی کشف رود بار سنگینی را بر دوش گرفته است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات