دوره های تمدید و ارتقاء پایه مهندسین، محور گفتگوها در گروه تخصصی ترافیک

دوره های تمدید و ارتقاء پایه مهندسین، محور گفتگوها در گروه تخصصی ترافیک


دوره های تمدید و ارتقاء پایه مهندسین، محور گفتگوها در گروه تخصصی ترافیک

جلسه گروه تخصصی ترافیک با حضور آقایان دکتر قهرمانی ، دکتر شریعت و دکتر خرسندی اعضای گروه  مشاورین تدوین مقررات ملی ساختمان برگزار گردید و در مورد دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پایه مهندسین ترافیک که در گروه تخصصی ترافیک تهیه و تدوین وطی نامه به دفتر تدوین مقررات ملی ارسال شده است ، بحث و بررسیهای بیشتر صورت گرفت.
حاضران در جلسه تصمیم گرفتند در این خصوص باز هم بررسی های بیشتر انجام و نسبت به اخذ خدمات تدوین بسته های آموزشی بر اساس شرح خدمات مشخص، مطالعات دقیق تر با همکاری تیم ذیصلاح صورت دهند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، بررسی پیش نویس تهیه شده تفاهم نامه ارائه خدمات طراحی، ایمن سازی و نظارت بر اجرای مجتمع های خدماتی و رفاهی برون شهری دستور کار دوم جلسه 14 آبان گروه تخصصی ترافیک بود که با دقت و حساسیت بیشتر بررسی ، بازنگری و مقرر شد در عرض یک هفته به لحاظ فنی و حقوقی کاملا ویرایش و جهت امضای سه جانبه (شورای مرکزی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری) آماده گردد.
گفتنی است در این جلسه رئیس گروه تخصصی ترافیک گزارشی از برگزاری نشست های اخیر خود و هیات  همراه در اداره کل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور بیان داشت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات