مهمترین تصمیمات و پیشنهادهای کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی کشور

مهمترین تصمیمات و پیشنهادهای کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی کشور


مهمترین تصمیمات و پیشنهادهای کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی کشور

روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در نشست کمیسیون روسای سازمان ها، نخست صدور شناسه ملی این سازمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای تسریع در این اقدام هماهنگی های لازم به عمل آمد .
در این ارتباط آقای ادب دبیر کمیسیون ماده ۹ و  رئیس ثبت شرکتها چارچوب کلی و یکسانی برای استان ها تعریف کرد تابا انجام مکاتبات از سوی شورای مرکزی، اقدام لازم صورت گیرد.
در بخش بعدی جلسه، مهندس امراللهی خزانه دار سازمان برخی مواد تفاهم نامه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان تامین اجتماعی را تشریح و اضافه کرد: با انعقاد این تفاهم نامه اعضای بدون پروانه نیز زیر پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و به موازات آن مزایای دیگری نیز شامل حال آنان خواهد شد. در همین زمینه مقرر شد روسای استان ها پیگیری اصلاح قانون تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان خود را بابت امکان استفاده از مزایای این قانون برای مهندسان انجام دهند.
در بحث طرح و برنامه شورای مرکزی، دکتر جنابی مدیر کمیته طرح و برنامه شورا حضور یافت و برنامه های در دست انجام را به اطلاع روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها رساند و سیاست‌های کلان در این زمینه را تشریح کرد.
بحث و بررسی درباره مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، دیگر دستور کار نشست روز چهاردهم آبان روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بود که مشاور طرح اقدامات انجام شده در طول ماه های اخیر را به اطلاع حاضران رساند و نظرات روسای سازمان ها در این زمینه مطرح و جمع بندی گردید تا در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
به گفته مهندس مقومی دبیر کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان، نامه اخیر سازمان شهرداری های وزارت کشور در خصوص مجریان ذیصلاح نیز در جلسه مطرح و از رئیس شورای مرکزی درخواست گردید پیگیری های حقوقی برای پاسخ به این موضوع صورت گیرد و روسای سازمان های استان ها مستندات خود را به شورای مرکزی ارسال خواهند کرد.
پیگیری لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع ارجاع نظارت، دیگر دستور کار کمیسیون روسا بود که از  هیئت رئیسه شورای مرکزی درخواست شد شکایتی را در این خصوص برای دیوان عدالت اداری تنظیم و لغو دستور یاد شده را درخواست نمایند.
حاضران در جلسه همچنین اصلاح و بازنگری ساختار فعلی صندوق مشترک سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را مطرح و کمیته ای را برای پیگیری موضوع مامور کردند.
در خصوص دستورالعمل اجرایی اخیر بانک مسکن برای واریز حق الزحمه نظارت مهندسان به صورت انحصاری در بانک مسکن، نقطه‌نظرات استان ها و پیشنهادهای آنها جمع بندی شد تا برای پیگیری های بعدی به رئیس شورای مرکزی ارائه و موضوع  از طریق وزارت راه و شهرسازی دنبال شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات