بازدید از مسیر رودخانه های مناطق حادثه خیز شهرستان انار

در راستای طرح ساماندهی رودخانه های استان، مدیر امور منابع آب شهرستان انار به همراه دادستان شهرستان، مسیر برخی از رودخانه های این شهرستان را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای طرح ساماندهی رودخانه های استان و به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه ها، مهندس کاردوست مدیر امور منابع آب شهرستان انار به همراه دادستان شهرستان، از مسیر برخی از رودخانه های این شهرستان بازدید بعمل آورد.

رعیتی دادستان شهرستان انار ضمن تأکید بر بازگشایی مسیرهای مسدودشده رودخانه ها در مناطق حادثه خیز شهرستان، عزم تمامی ارگانهای ذیربط را جهت همکاری با امور آب بسیار جدی دانست و آمادگی آن نهاد را جهت همکاری همه جانبه اعلام نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات