زهکشی ۱۸ هزار هکتار از اراضی اولویت دار گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: طرح زهکشی اراضی اولویت دار استان در ۱۸ هزار هکتار از این اراضی که بیشتر در شمال استان قرار دارند در دست اجراست که با تکمیل آن سیلاب دشت‌های منطقه مهار و خسارت‌های ناشی از آن کاهش خواهد یافت..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: پیگیری اجرای طرح زهکشی در زمین های استان گلستان از سال ۸۳ آغاز و مطالعات فاز یک در سطح 280 هزار هکتار از اراضی محدوده طرح به اتمام رسید و مطالعات فاز 2 آن در بخش های مختلف در دست اقدام می باشد.
مهندس نظری گفت: طرح زهکشی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی سال ۹7 به بهره برداری رسید و اجرای آن در ۱8 هزار هکتار از اراضی اولویت دار استان در حال اجرا است.
گفتنی است، نشست یک روزه علمی - تخصصی دستاوردها و چالش های پیش رو طرح های زهکشی و کنترل رواناب های گلستان با هدف معرفی طرح های زهکشی و کنترل سیلاب اراضی ۲۸۰ هزار هکتاری استان، معرفی اقدامات انجام شده و چالش های پیش رو، هم اندیشی در خصوص چگونگی اجرا و بهره برداری مطلوب از این طرح و مدیریت تخلیه زه‌آب ( آب های حاصل از سامانه زهکشی) با لحاظ ضوابط حفظ محیط زیست ، ظرفیت های بهره گیری از زه‌آب و آب های شور منطقه در گرگان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص طرح زهکشی اراضی اولویت درا استان توسط معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای ارائه شد.
همچنین گزارش های شبکه زهکشی منطقه گمیشان، بررسی کیفیت آب های برگشتی و چگونگی بهره وری بهینه از آن، فرایند اصلاح پس از اجرای طرح های زهکشی در اراضی دیم و بررسی تجربه شورورزی در ایران و توجیه پذیری آن از سوی دو عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رییس گروه کار شبکه های آبیاری و زهکشی کمیته ملی توسط کارشناسان حاضر  در نشست ارایه شد.
گفتنی است این نشست با همکاری شرکت آب منطقه ای گلستان، کمتیه ملی آبیاری و زهکشی کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات