حذف کسری مخزن باید به مطالبه اجتماعی تبدیل شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در صورتی مساله کسری مخزن برطرف خواهد شد که به مطالبه اجتماعی تبدیل شود و تصمیم گیری در این خصوص به تشکل های مردم نهاد واگذار شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی،  محمد علایی در دومین کارگاه تخصصی آموزشی مدیریت پایای آب (پایش مدیریت اطلاعات و مشارکت کنش‌گران در مدیریت آب) اظهار کرد: قنات به عنوان یکی از مولفه های اجتماعی  همیشه موجب گفتگو، عدالت و دوستی میان مردم بوده است تا اینکه آب تبدیل به یک مسئله شد و تنش قومی و سیاسی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به تمدن هزارساله برداشت آب به صورت کاریزی افزود: بر اساس این شیوه استفاده از منابع آب مردم مالک آب بودند و باور داشتند که همانقدر که آب موجود است می توانند از آن برداشت کنند به طوری که کشاورزی و فرم روستا بر اساس این شیوه برداشت آب شکل می گرفت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: متاسفانه در گذشته دولت شرایطی را فراهم نکرد که مردم در مصرف و مدیریت آب مشارکت داشته باشند و این موجب شد که این فرهنگ شکل بگیرد که با پول می توانند به مقدار مورد نظر  آب مصرف کنند.

علایی با اشاره به اینکه خراسان بیشترین کسری مخزن را دارد، ابراز کرد: نسبت آب برداشتی به آب تجدیدپذیر 136 است.

وی ادامه داد: در طرح سازگاری با کم آبی که طی دو سال با همکاری استانداری خراسان رضوی نگاشته شد (به تصویب نرسید)، کسری مخزن تا سال 1405 باید به صفر می رسید که امیدوارم این سند به سرانجام برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در صورتی که حذف کسری مخزن به مطالبه اجتماعی تبدیل شود اثر بخش خواهد بود که تصمیم گیری در این خصوص باید با تشکل های مردم نهاد صورت گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات