صدور مجوز حفاری جدید برای شرکت های خدماتی به شرط مرمت محل تمام حفاری ...

صدور مجوز حفاری جدید برای شرکت های خدماتی به شرط مرمت محل تمام حفاری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات