بزرگترین مزیت استان اردبیل فرهنگ بالای محیط زیستی آن است.

بزرگترین مزیت استان اردبیل فرهنگ بالای محیط زیستی آن است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، نشست هم اندیشی مدیر کل حفاظت محیط زیست اردبیل  با نمایندگان تشکل های زیست محیطی اردبیل بمنظور ارائه گزارش عملکرد و اعلام برنامه های آتی سازمانهای مردم نهاد و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل زیست محیطی استان برگزار شد.

سعید شهند مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه تشکل های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست را نیازمند فعالیت سازمان های مردم نهاد و فعالان محیط زیستی دانست.

شهند به نقش مهم اساتید و تشکلهای دانشجویی در ارائه راهکار برای مسائل تخصصی محیط زیست تاکید کرد و افزود: حفاظت محیط زیست استان اردبیل تشنه مشاوره های اصولی است و از مشاوره و همفکری تشکل های زیست محیطی اردبیل بمنظور اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و رساندن محیط زیست به جایگاه واقعی استقبال می کند.

مدیر کل حفاظت محط زیست اردبیل بر توسعه جایگاه کیفی و دیدگاه تخصصی و جامع سازمانهای مردم نهاد و استفاده از نیروی بالقوه آنها تاکید کرد و افزود: سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی چشم بینای حفاظت محیط زیست اردبیل هستند و همواره از انتقاد سازنده همراه با راهکار اصولی استقبال می نماییم.

شهند افزود: مجموعه اقدامات و فعالیت های اداره کل محیط زیست اردبیل و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی باید منجر به توسعه پایدار استان و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست شود.

در این نشست صادق پناهی رئیس شبکه تشکل های زیست محیطی استان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات و برنامه های تشکلهای زیست محیطی در اشاعه و گسترش فرهنگ محیط زیست، تداوم اجرای برنامه های زیست محیطی را نوید بخش توسعه شاخص های زیست محیطی و توسعه پایدار استان دانست.

در ادامه این دیدار نمایندگان تشکل های زیست محیطی استان با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های اجراشده به بیان دیدگاهها و مسائل مورد نظر و اعلام برنامه های آتی در حوزه محیط زیست پرداختند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات