فاز B3 تقاطع غیر هم سطح آذربایجان از 74 درصد پیشرفت فیزیکی برخورداراست

فاز B3 تقاطع غیر هم سطح آذربایجان از 74 درصد پیشرفت فیزیکی برخورداراست

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت:  تا پایان سال جاری ،  فاز B 3 تقاطع غیر هم سطح آذربایجان  به طول یک کیلومتر و عرض 13 متر گشایش می یابد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد کاظم زوار با اشاره به گشایش فاز B 3  تقاطع غیر هم سطح آذربایجان، بیان کرد: فاز B 3  تقاطع غیر هم سطح آذربایجان  تا پایان سال جاری از سمت بلوار والفجر به طرف جاده مهاباد افتتاح می شود.

وی افزود:  در حال حاضر  فاز B 3 تقاطع غیر هم سطح آذربایجان به طول یک کیلومتر و عرض 13 متر از 74 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و هم اکنون عملیات عمرانی در آن تداوم دارد.

زوار با بیان اینکه در حال حاضر مجموع  تقاطع غیر هم سطح آذربایجان از 65  درصد پیشرفت فیزیکی  برخوردار است، بیان کرد: تقاطع غیر همسطح در 4 سطح و 4 فاز با 5 پل روگذر و 2 پل غیرهم سطح از سال 93 وارد فاز اجرایی شد .

وی  ساماندهی ترافیکی ورود و خروجی شهر، تسهیل ارتباط شهرهای شمال و جنوب استان،  افزایش ایمنی ترافیکی و تردد عرضی عابرین پیاده، اجرای آخرین تقاطع غیر همسطح باقیمانده کمربند میانی شهری، تسهیل بالغ بر 30 میلیون نفر سفر در سال ابتدایی بهره برداری ، کاهش تعداد نقاط برخورد رویکردهای ترافیکی و اصلاح نقطه خطرناک ترافیکی، افزایش سطح سرویس تقاطع با کاهش زمان تاخیر ، تراکم وسایل نقیله و افزایش سرعت حرکت از الزامات اجرای پروژه عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات