بازآفرینی شهری یا ذبح شهر به دست دلالان

وی خاطرنشان کرد: با سلب مالکیت از ساکنان قدیمی بافتهای فرسوده با عنوان بازافرینی شهری، نه تنها مناطق مورد نظر به محل بهتری برای زندگی شهروندان تبدیل نشده بلکه نسبت مالکان کاهش و اجاره نشین‌ها افزایش پیدا کرده و دسترسی به مسکن بحرانی شده است. وی تصریح کرد: مردم، محیط زیست و ساکنان در بازافرینی شهری دیده نمی‌شود و مساله بهبود زندگی آدمها نیست بلکه تلاش بر این است که بافتهای مرکزی فاقد جذابیت برای سرمایه گذار، جذاب شود و با دادن امتیازاتی نظیر تراکم‌های تشویقی آنان به ساخت و ساز در این محدوده ترغیب شوند. ابراهیم پور خاطرنشان کرد: در بافت‌های فرسوده شهری که از ان بعنوان ناکارامد یاد می‌شود رگه‌های حیات وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و کل توسعه شهر بر اساس این رگه‌های حیات تعریف شود. ایل بیگی با بیان این که پروژه‌های بازافرینی در تملک و تغییر کاربری‌ها امکانی برای سوء استفاده‌های مالی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات