درج سوالات و پاسخنامه آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان در سامانه آزمونها

درج سوالات و پاسخنامه آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان در سامانه آزمونها


درج سوالات و پاسخنامه آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان در سامانه آزمونها

دفتر مقررات ملی ساختمان خطاب به كليه شركت‌كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان مهرماه ۱۳۹۸ اعلام کرد: نمونه سوال‌ها و پاسخنامه‌هاي مربوط به كليه آزمون‌هاي ياد شده در سامانه آزمون‌ها به آدرس الكترونيكي inbr.ir درج گرديد.
داوطلبان مي‌توانند از اين تاريخ و حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ درخواست‌هاي بازنگري در سوال‌ها يا اعتراضات خود را به طور مستدل و مستند، شفاف و صريح با ذكر منابع مربوطه، در قالب فايل ضميمه، تكميل و از طريق نشاني الكترونيكي azmoon@inbr.ir به اين دفتر ارسال نمايند.

ضمنا به استناد مفاد مندرج در دستورالعمل و دفترچه‌هاي راهنماي ثبت نام و شركت در جلسه آزمون‌ها، كليه درخواست‌ها، در كميته‌هاي تخصصي مربوطه مطرح و مورد بررسي قرار گرفته و عنداللزوم نتيجه آن در كارنامه داوطلبان اعمال خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات