طی یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه عمران و حمل ونقل انجام شده ...

طی یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه عمران و حمل ونقل انجام شده ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات