طی یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه عمران و حمل ونقل انجام شده  ...

طی یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه عمران و حمل ونقل انجام شده ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات