افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست های مردمی ۱۳۷ با اجرای اتصال سراسری ...

افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست های مردمی ۱۳۷ با اجرای اتصال سراسری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات