کاهش بار ترافیکی میدان شهید کاوه و بولوار پیروزی با افتتاح پروژه ...

کاهش بار ترافیکی میدان شهید کاوه و بولوار پیروزی با افتتاح پروژه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات