کاهش بار ترافیکی میدان شهید کاوه و بولوار پیروزی با افتتاح پروژه  ...

کاهش بار ترافیکی میدان شهید کاوه و بولوار پیروزی با افتتاح پروژه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات