آغاز عملیات اجرایی یا بهره برداری هفتگی از پروژه های عمرانی/ احداث  ...

آغاز عملیات اجرایی یا بهره برداری هفتگی از پروژه های عمرانی/ احداث ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات