با حضور مدیران الکتریک نیروگاه های کشور در نیروگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد/ نشست تخصصی اعضای کمیته الکتریک شرکت تولید برق حرارتی

با حضور مدیران الکتریک نیروگاه های کشور در نیروگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد/ نشست تخصصی اعضای کمیته الکتریک شرکت تولید برق حرارتی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات