کسب عنوان  برتر در همایش پدافند غیرعامل کشور توسط شرکت برق حرارتی و شرکت مدیریت تولید برق بیستون

کسب عنوان برتر در همایش پدافند غیرعامل کشور توسط شرکت برق حرارتی و شرکت مدیریت تولید برق بیستون

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

منبع خبر

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

نظرات