عنوان غیبت در جلسه هفته گذشته را قبول ندارم

عنوان غیبت در جلسه هفته گذشته را قبول ندارم

ذاکری:
عنوان غیبت در جلسه هفته گذشته را قبول ندارم
عنوان غیبت در جلسه هفته گذشته را قبول ندارم
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت با انتقاد از عملکرد رئیس شورای اسلامی شهر، گفت: ظاهراًریاست شورا توانایی لازم برای اداره جلسات را ندارد. آقای حاجی پور بارها در صحن شورا تذکر داده اند که اگر بیش از نیم ساعت در برگزاری جلسات تاخیر وجود داشته باشد، جلسه لغو خواهد شد، اما طی دو جلسه اخیر شاهد این اتفاق بوده ایم.

وی با بیان اینکه اگر آقای حاجی پور توانایی اداره جلسات شورا را ندارد استعفا دهد، گفت: متاسفانه شاهد انجام رفتارهای دوگانه در شورای شهر رشت هستیم و حضور غیرقانونی برخی از افراد در صحن باید پیگیری شود.

ذاکری با بیان اینکه برخی از اعضای شورا به جای حضور در جلسات به امضای صورت جلسه بسنده می کنند، افزود: با سازمان بازرسی بابت عدم اجرای بخشنامه های ارسالی به شورا مکتابه داشته ام و متاسفانه این بخشنامه ها همچنان نادیده گرفته می شود.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اختصاص اعتبار دولتی به منظور ساماندهی پسماند گیلان و شهر رشت، اظهار داشت: تا زمانی که برنامه جامع، علمی و براساس مطالعات تخصصی سرلوحه امور نباشد از بودجه های اختصاص یافته نتیجه ای نمیگیریم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات