نرخ رشد قیمت مسکن در تهران آرام شد

بررسی افزایش قیمت بر اساس مناطق حاکی از آن است مناطق ۲۱، ۵، ۱۴، ۴، ۱۵، ۲ و ۷ که بجز منطقه ۲۱، سایر مناطق در محدوده پرتقاضا قرار دارند از کمترین نرخ رشد سالیانه در مهرماه ۱۳۹۸ برخوردار بوده‌اند. کاهش سرعت رشد قیمت در مناطق مذکور در حالی رخ داده که ۵۹ درصد معاملات در مناطق ۵، ۱۴، ۴، ۱۵، ۲، ۷ و ۱۰ انجام شده است. همچنین بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، مهرماه امسال واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متر، ۶۰ تا ۸۰ متر و ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع در بین گروههایی قرار گرفتند که نسبت به دیگر گروههای متراژی از نرخ رشد قیمت کمتری برخوردار بودند. مهرماه ۱۳۹۸ در بین مناطق ۲۲ گانه شهرتهران بالاترین نرخ افزایش سالیانه قیمت در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱۷، ۱۱، ۱۸ و ۶ به ترتیب با ۸۱، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۵۸ و ۵۷ درصد رخ داد. ۴ درصد ماهیانه قیمت مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات