انرژی‌های تجدیدپذیر؛ کاهش منازعه و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای

افزایش شیب مصرف انرژی های تجدیدپذیر، می تواند به روند نزولی رقابت برای منابع طبیعی همچون نفت و گاز و همچنین به کاهش وقوع منازعات و رسیدن به صلحی دستکم منطقه ای منجر شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات