مهمترین اولویت پرکردن چاه های غیرمجاز وبرخورد با متخلفین دراین...

رئیس اداره منابع آباده گفت :همزمان با هفته پدافند غیرعامل مهمترین اولویت پرکردن چاه های غیرمجاز وبرخورد با متخلفین دراین حوزه می باشد وانشااله تا پایان دی ماه 98 برتعداد این چاهها افزوده خواهد شد

وی افزود :باید همیشه آمادگی لازم درمقابل هرگونه تجاوزگری دشمن را داشته باشیم ومهمترین کاردراین برهه انجام موارد خواسته شده دربحث پدافند غیر عامل است

با توجه به بررسی های بعمل آمده منابع آب زیرزمینی شهرستان آباده دروضعیت بحرانی قرار گرفته ومدیریت منابع آبی درکشور بسیار حیاتی وضروری است به گونه ای که سطح آب چاه های آب آشامیدنی به طور متوسط از 50 تا 100 متر با کاهش سطح آب مواجه بوده لذا درصورت عدم برخورد با متخلفین درحوزه آب وضعیت آبی شهرستان به سمت بحران پیش خواهد رفت

وی افزود :خوشبختانه اداره منابع آب آباده با جرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی وبا همکاری دستگاه هاخصوصا دادستان محترم ونیروی انتظامی پیش بینی می شود چنانچه طبق برنامه ریزی انجام شده  پیش برویم به طور متوسط ازبرداشت 7 میلیون متر مکعب  آب زیرزمینی جلو گیری خواهد شد.

محمودی ادامه داد: ازابتدای سال تاکنون 173 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی ودرراستای برخورد با تخلفات وبا توجه به مقررات توزیع عادلانه آب وسایر قوانین با پیگیری دادستان محترم شهرستان آباده وهمکاری یگان انتظامی شهرستان وعوامل منابع آب شهرستان تعداد 57 حلقه چاه غیر مجاز با درنظر گرفتن اولویت فنی واجتماعی پرومسلوب المنفعه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات