در راستاي طرح ملي قبض سبز صورت گرفت؛ ثبت بيش از 95 ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، مهندس عادل كاظمي افزود: صورتحساب برق مصرفي در دوره ي جاري با اطلاعات كامل مصارف و بدهي ها به مشتركان ثبت شده ارسال شده است.

كاظمي همچنين از سامانه ها و لينك هاي متعدد پيش بيني شده جهت تسهيل در پرداخت خبر داد و گفت: مراجعه به سايت شركت توزيع به آدرس WWW.TOZTAB.IR، اپليكيشن آسان پرداخت با امكان دريافت از اپليكيشن بازار و google play، و همچنين اپليكيشن سكه به پرداخت بانك ملت با امكان دريافت از سايت بانك ملت، اپليكيشن بازار و google play از جمله راه هاي پرداخت غيرحضوري قبوض برق هستند.

به گفته ي وي، اپليكيشن تاپ با امكان دريافت از سايت بانك پارسيان، اپليكيشن بازار و google play، اپليكيشن كيپاد با امكان دريافت از سايت بانك پاسارگاد، اپليكيشن بازار و google play و اپليكيشن خدمات غيرحضوري برق ايران كه از سايت شركت توانير نيز قابل دريافت است ديگر راه هاي پرداخت غيرحضوري قبوض برق هستند.

وي همچنين وب سايت www.saapa.ir، استفاده از كدهاي دستوري #1521*733* و #1521*741*، مراجعه به دستگاه هاي خودپرداخت و پوز را از ديگر راه هاي پرداخت غيرحضوري قبوض برق عنوان كرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز دفاتر پيشخوان و كارگزار ICT روستايي را راه هاي ديگر پرداخت قبوض برق دانست و در پايان خاطرنشان كرد: اگر برخي از سالمندان يا بي سوادان و يا كساني كه تمايل يا امكان پرداخت صورتحساب خود از هيچ يك از روش هاي عنوان شده را ندارند، مي توانند شناسه ي قبض خود را در اختيار فردي معتمد مانند فرزند و بستگان قرار دهند و از آنها براي پرداخت قبض كمك بگيرند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات