همزمان با هفته پنجم پویش هرهفته -الف- ب- ایران؛  بهره‌مندی مردم کرمان از خدمات پویش هرهفته- الف- ب- ایران/ بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان فردا بهره‌برداری می‌شود

همزمان با هفته پنجم پویش هرهفته -الف- ب- ایران؛ بهره‌مندی مردم کرمان از خدمات پویش هرهفته- الف- ب- ایران/ بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان فردا بهره‌برداری می‌شود

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات