استفاده از مشاركت عمومي براي احداث زيرساخت   برقي شهرك هاي صنعتي

استفاده از مشاركت عمومي براي احداث زيرساخت برقي شهرك هاي صنعتي

به گزارش پايگاه خبري توانير، محمدحسن متولي زاده در مراسم اختتاميه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران موضوع اقتصاد برق را اساسي ترين مسئله اين صنعت برشمرد و افزود: دولت به تنهايي قادر به حل اين موضوع نيست؛ لذا نيازمند همكاري هر چه بيشتر تعامل بخش خصوصي و دولتي براي حل مسائل مرتبط با اين حوزه هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه براي دست يابي به بازارهاي جديد در صنعت برق چندين روش شناسايي و مقدمات اجراي آن نيز آغاز شده است، ادامه داد: برخي از همسايگان ايران به دليل مراودات برقي مطالباتي دارند كه بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده است تا بخشي از اين مطالبات به شكل تجهيزات در اختيار كشورهاي هدف قرار بگيرد.
متولي زاده ادامه داد: براي ايجاد بازار جديد درصدد توسعه صادرات و فروش انرژي به كشورهاي منطقه هستيم. درخواستي در اين ارتباط به مراجع قانوني ارسال و مجوز آن دريافت شده است كه براساس اين مجوز شركت توانير مسئوليت اين مهم و پوشش اين خدمات را بر عهده خواهد گرفت.
مديرعامل شركت توانير با اشاره به افزايش تعامل ميان وزارت نيرو و فعالان بخش خصوصي صنعت برق، تاكيد كرد: يكي از مشكلات ما تامين منابع براي ايجاد زيرساخت شهرك هاي صنعتي است. با همكاري سازمان برنامه و بودجه درصدد استفاده از مشاركت عمومي براي احداث تجهيزات برقي لازم در شهرك هاي صنعتي هستيم تا با همكاري بخش خصوصي شاهد رونق هر چه بيشتر توليد داخلي و پيشرفت سريعتر پروژه هاي برقي لازم در شهرك هاي صنعتي باشيم.
وي به مسئله عرضه و تقاضا براي خريد و فروش برق اشاره كرد و گفت: اين آمادگي از سوي توانير وجود دارد تا از اين عرصه خارج و اين مهم را از طريق بورس در اختيار بخش خصوصي قرار بدهد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات