شروع فرايند تدوين سند 5 ساله 2020-2025 طرح حفاظت از تالاب هاي ايران

شروع فرايند تدوين سند 5 ساله 2020-2025 طرح حفاظت از تالاب هاي ايران

مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران از برگزاري كارگاه مشورتي تدوين سند 5 ساله 2020-2025 طرح حفاظت از تالاب هاي ايران خبر داد.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، اولين كارگاه مشورتي تدوين سند 5 ساله 2020-2025 طرح حفاظت از تالاب هاي ايران روز گذشته با هدف دريافت نظرات دست اندركاران براي تدوين سند جديد و به روز رساني محتواي اجرايي اين طرح با حضور معاون محيط زيست دريايي و تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست، نمايندگاني از ارگان هاي مرتبط شامل وزارت نيرو، برنامه عمران ملل متحد، وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، مشاوران ملي طرح، ستاد احياء درياچه اروميه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس و دفاتر مرتبط سازمان حفات محيط زيست  در محل سالن سرو  سازمان حفاظت محيط برگزار شد.

احمدرضا لاهيجان زاده، معاون محيط زيست دريايي و تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست، در افتتاحيه اين كارگاه بر تمركز و دقت نمايندگان ارگان هاي مرتبط در تعريف اقدامات و اولويت هاي سند پنج ساله اين طرح مبني بر ارائه ايده هاي نوآورانه، آخرين دستاوردهاي ملي و بين المللي در حوزه هاي كاري دستگاهها و همچنين ارائه پيشنهادات در خصوص تعيين جايگاه حقوقي محكم تري براي تصويب سند پنج سال آينده طرح حفاظت از تالاب هاي ايران (تصويب سند در ستاد ملي تالاب ها به رياست معاون اول رئيس جمهور و يا در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان) تاكيد كرد.

در ادامه اين كارگاه محسن سليماني روزبهاني، مدير برنامه هاي محيط زيست و توسعه اقتصادي-اجتماعي برنامه عمران ملل متحد ضمن اشاره به برخي از دستاوردهاي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران طي فعاليت 13 ساله آن، وظايف اصلي اين طرح شامل ايجاد فضاي نوآورانه براي استقرار سيستم هاي مديريتي، نقش آفريني براي ايجاد هم افزايي و همكاري هاي بين بخشي براي اجرايي شدن برنامه هاي حفاظت و احيا تالاب هاي كشور، بومي سازي مدل هاي نوين بين المللي، معرفي الگوهاي جديد و موفق به سازمان هاي متولي را برشمرد.

در ادامه علي ارواحي، مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران به ارائه دستاوردها و اقدامات 13 ساله طرح حفاظت از تالاب هاي ايران پرداخت.

مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران افزود: "در اين كارگاه طي يك فرايند مشورتي علل و پيامدهاي مشكلاتي نظير كمبود شناخت كافي ارزشهاي اقتصادي و كاركردهاي اكولوژيك تالاب ها، كمبود پيگيري، پايش و ارزيابي اجراي برنامه هاي مديريت زيست بومي و بررسي وضعيت تالاب ها، ناكارآمدي قوانين، سياست ها، برنامه ها و دستورالعمل ها مربوط به مديريت تالاب ها و همچنين بخشي نگري و تضاد منافع در روند توسعه و تخصيص اعتبارات مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

تلاش شد كه براي حل اين مشكلات راهكارهايي ارائه و در برنامه 5 ساله آتي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران در نظر گرفته شود.

در حاشيه اين كارگاه  مساح بواني، عضو هيات علمي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران به ارائه اي در خصوص ارتباط سناريوهاي تغييرات آب و هوايي و تاثير آن بر تالاب ها پرداختند.

گفتني است، پيش نويس سند طرح بر اساس خروجي هاي اين كارگاه تهيه و براي دريافت بازخورد به شركت كنندگان ارسال خواهد شد. اين سند پس از نهايي سازي به امضاء رسيده و اجراي آن از ابتداي سال 2020 ميلادي آغاز خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات