صدور حكم قضايي براي چراي غير مجاز دام در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو

صدور حكم قضايي براي چراي غير مجاز دام در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو


حكم قضايي براي چراي غير مجاز دام در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو اصفهان صادر شد.

رئيس اداره پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو  گفت : براي دامدار متخلف چراي غير مجاز دام در اين منطقه حكم قضايي صادر شد .

به گزارش«پارما» مرتضي جوهري اظهارداشت: محيط بانان اين اداره يك مورد پرونده تخلف چراي غير مجاز دام گزارش دادند كه پس از تنظيم شكايت از دامدار مربوطه، دادگاه اين متخلف را به پرداخت جريمه 71 ميليون تومان محكوم كرد.

جوهري گفت: چندين بار براي خروج گوسفندان از منطقه به صاحب دام تذكر داده شد اما تخلف وي بصورت مكرر ادامه داشت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات