اولین کنفرانس ملی "تفکر سیستمی در عمل " در مشهد برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی "تفکر سیستمی در عمل " در مشهد برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی "تفکر سیستمی در عمل " در مشهد برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی "تفکرسیستمی‌درعمل" در شهر مشهد، در تاریخ بیستم تا بیست و یکم آذر ماه سال 98 توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارک شهرداری مشهد برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محورهای کنفرانس شامل: تفکر سیستمی، چالش‌ها و فرصت‌ها، حل مسئله سیستم‌های پیچیده، رویکردهای ساختاردهی به مسئله و تحقیق‌درعملیات نرم (متدولوژی سیستم‌های نرم (SSM)، پویایی‌شناسی سیستم‌ها (SD)، تئوری پیچیدگی و آشوب، ظهوریافتگی و خودسازماندهی ساختار و مرز سیستم، سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت، شبیه‌سازی ، مدل‌سازی دیفرانسیلی و کنترل بهینه در حوزه‌های کاربردی و در بخش اقتصاد و مدیریت محورهای مدیریت شهری و سیاست‌گذاری عمومی، سلامت و سیستم‌های خدمات درمانی، یادگیری، آموزش و علوم تربیتی، مدیریت انرژی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی و سیستم‌های تولیدی و خدماتی می باشد.
این کنفرانس در راستای ضرورت ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه و ویژه‌ای به بخش ارتباط با جامعه برگزار می شود. در این راستا و به منظور حضور بیشتر سازمان‌های تولیدی و خدماتی و تشویق پژوهش‌های کاربردی، نشست‌ها و کارگاههای ویژه‌ای به این منظور اختصاص داده خواهند شد.
در این کنفرانس در خصوص استراتژی های رشد پویاشناسی سیستم ها در ایران، برنامه ریزی ملی با رویکرد سیستمی، مدل مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی و درآمدی بر حل مسایل شهری، حل مساله با روش SSM ، عدم درک تاخیر در تصمیم گیری و فرصت ها و چالش های مدیریت حمل و نقل در ایران با نگاه سیستمی گفت و گو خواهد شد.
گفتنی است علاقمه مندان، پژوهشگران و دانشجویان تا پایان 30 آبان مقالات خود را ارسال و برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس http://stinp.um.ac.ir مراجعه نمایند.
اختر گنجیان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات