بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از لایروبی رودخانه های...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان به همراه مشاور شرکت و مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا از لایروبی رودخانه های گرگانرود و قره سو بازدید کردند..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان و همراهان از لایروبی رودخانه های گرگانرود و قره سو و فلوم انجیراب، بافت شهری آق قلا و روستاهای اسلام آباد و آقسین تپه شهرستان آق قلا بازدید نمودند.
گفتنی است در 2 ساحل چپ و راست گرگانرود در بافت شهر آق قلا به طول 750 متر عملیات پاکسازی بستر رودخانه و قطع درختان و درختچه ها و تخلیه گل و لای و ... در حال انجام است.
همچنین تاکنون و پس از فروکش کردن سیل در حوضه گرگانرود به طول 83/9 کیلومتر و در حوضه قره سو به طول 47/5 کیلومتر لایروبی انجام و به صورت مستمر نیز این عملیات ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات