تکمیل سد آقدکش نیازمند 240 میلیارد تومان اعتبار است

احداث سد آقدکش از سال 92 با هدف ذخیره سازی و کنترل سیلاب آغاز شد و در سیل سال 98 به دلیل گستردگی سیلاب و اهمیت سد در مهار سیل، بر اجرای این طرح تاکید مجدد شد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، رئیس گروه سدها و مدیریت سیلاب شرکت آب منطقه ای گلستان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت آبگذری رودخانه گرگانرود در مقطع شهر آق قلا وپایین دست آن، احداث سد در محل آقدکش در بالادست شهر آق قلا با اهداف انحراف و مدیریت بخشی از سیلاب های رودخانه گرگانرود و ذخیره سازی سیلابها،  به منظور تامین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در حال انجام است.
مهندس حسین جمشیدی با بیان این که،  بر این اساس دبی ایمن رودخانه در محل شهر آق قلا،  ظرفیت طراحی سیستم انحراف و کانال انتقال ، 150 متر مکعب بر ثانیه در وقوع سیلاب با دوره بازگشت 50 ساله در نظر گرفته شده است، افزود: با اجرای این سد، سیلاب منحرف شده به سمت سیلاب دشت ها ومخازن ذخیره احداث شده هدایت می شود.
وی بیان کرد: این سد دارای سه جزء سیستم انحراف سیلاب ( سد بتنی به طول 45 متر و ارتفاع 7 متر) سیستم انتقال سیلاب(کانال بتنی به طول (12 کیلومتر) و مخازن ذخیره سیلاب در سطح هزار هکتار  می باشد که در صورت اجرای آن می توان بیش از 20 میلیون متر مکعب از سیلاب های رودخانه گرگانرود را در مواقع پیک آن منحرف نمود.
مهندس جمشیدی با بیان اینکه حجم مخازن ذخیره احداثی 27 میلیون متر مکعب می باشد، افزود: از این حجم 7 ونیم میلیون متر مکعب آن جهت انتظار سیلاب ومابقی مربوط به ذخیره سیلاب جهت تامین آب کشاورزی وصنعت می باشد، این در حالیست که بیش از 40 درصد سیلاب منحرف شده در مسیر کانال انحراف سیلاب وارد دشت ها خواهد شد.
رئیس گروه سدها و مدیریت سیلاب شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: اگر چه از سال 92 تاکنون وضعیت اعتباری این طرح مناسب نبود ولی با توجه ویژه دولت تدبیر و امید به این طرح، اعتبارات مناسبی در سال جاری برای آن در نظر گرفته شده است و امید است با تداوم این اعتبارات،  فاز یک این طرح در سال 1399 به بهره برداری برسد.
شایان ذکر است اعتبار مورد نیاز برای اتمام کلیه مولفه های طرح 240 میلیارد تومان اعتبار است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات