حفظ محیط زیست شرط اصلی موافقت پروژه انتقال آب خزر به سمنان

حفظ محیط زیست شرط اصلی موافقت پروژه انتقال آب خزر به سمنان


برنامه "مناظره" با موضوع انتقادها به انتقال آب دریای خزر به سمنان در ارتباط تلفنی با امیر عبدالرضا سپنجی، مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

سپنجی در آغاز با بیان اینکه محیط زیست کشور نه مسئول تامین آب کشور است و نه مدیر پروژه های انتقال آب ، اظهار کرد : وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی محیط زیستی است و مدیریت تامین آب بر عهده وزارت نیرو است بنابراین مسئولیت تمام مراحل این پروژه اعم از  تقاضا، اجرا ، پیمانکاری و نظارت نیز بر عهده این وزارت خانه است.

وی با تاکید بر اینکه موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب ، مشروط بوده است ، عنوان کرد : بر اساس نظر سازمان حفاظت محیط زیست ، انتقال از مسیر انتقال سوخت ری - نکا هیچ گونه تخریبی نخواهد داشت و در نهایت ۳ الی ۴ هزار درخت در مسیر قطع خواهد شد که سازمان به شرط کاشت دو برابری  با این طرح موافقت کرده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو تاکید کرد : مسائلی چون درجه شوری آب، میزان استحصال و مسیر انتقال در قالب شروطی ظرف چندماه آینده اعلام خواهد شد. اگر شروط زیست محیطی سازمان انجام نشود ، این سند رسمی لغو و مسئولینی که خطا کرده اند به دادگاه معرفی می شوند و کل پروژه ملغی خواهد شد.

عبدالرضا سپنجی در واکنش به انتقادی مبنی بر این که سازمان محیط زیست بدون توجه به طبیعت و اثرات مخرب طرح با آن موافقت کرده است ، گفت : محور اصلی محیط زیست آب است . با توجه به ارزیابی سازمان ، در صورت اجرایی نشدن این طرح ، تبعات اجتماعی زیادی به وجود خواهد آمد که یکی از آنها مهاجرت هزاران نفر به اطراف شهر تهران است.

وی خاطر نشان کرد : نمی توانیم همه چیز را تعطیل کنیم تا محیط زیست آسیب نبیند ، کشور برای اشتغال و آبادانی به آب نیاز دارد. از این رو باید یک ارزیابی محیط زیستی دقیق بدون شانتاژ و درگیری های لفظی انجام شود تا هم منافع انسانی و هم محیط زیستی تامین شود . نمی توان به دلیل جلوگیری از بریدن چند درخت باعث بیکار شدن ۵۰۰ هزار نفر در سمنان شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه چرا نظر سازمان محیط زیست درباره انتقال آب به سمنان نسبت به دوره پیشین تغییر کرده است ، اظهار کرد : در دوره قبلی برخی از آقایان و خانم ها می خواستند خودشان را مطرح کنند . سازمان محیط زیست همواره به دنبال توسعه پایدار در گرو حفظ منافع محیط زیست و انسان هاست.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات